1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. RHB Asset Management Indonesia
PT. RHB Asset Management Indonesia
RHB Capital Protected Fund 51
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1015.87
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 RHB DANA MISBAH 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 RHB EQUITY GROWTH FUND KELAS IB SAHAM 1000.00 0.00
3 RHB SHARIA MONEY MARKET FUND 1 PASAR UANG 1000.00 0.00
4 RHB SHARIA CAPITAL PROTECTED FUND 3 TERPROTEKSI 1019.49 0.12
5 RHB DANA MISBAH TERPROTEKSI 1002.91 0.00
6 RHB DANA MAXIMA CAMPURAN 1000.11 0.01
7 RHB Sharia Capital Protected Fund 2 TERPROTEKSI 1012.30 0.13
8 RHB Capital Protected Fund 51 TERPROTEKSI 969.20 0.00
9 RHB CAPITAL PROTECTED FUND 43 TERPROTEKSI 998.77 0.00
10 RHB CAPITAL PROTECTED FUND 48 TERPROTEKSI 1013.28 0.00
Close [X]