1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Pratama Capital Assets Management
PT. Pratama Capital Assets Management
PRATAMA DANA PROGRESIF SAHAM
Kategori
SAHAM
NAB
750.77
Daily Return
0.20%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 PRATAMA TERPROTEKSI V TERPROTEKSI 963.44 -0.07
2 PRATAMA DANA CEMERLANG SAHAM SAHAM 1225.25 -1.28
3 PRATAMA PENDAPATAN TETAP SBN PENDAPATAN TETAP 1089.48 0.21
4 PRATAMA DANA CAMPURAN CAMPURAN 1088.92 -1.19
5 Pratama Equity SAHAM 2538.04 -1.20
6 Pratama Syariah SAHAM 1020.59 -0.47
7 Pratama Dana Dinamis Saham SAHAM 1149.85 -1.18
8 Pratama Dana Lancar PASAR UANG 998.10 0.00
9 SYARIAH PRATAMA PENDAPATAN TETAP SYARIAH PENDAPATAN TETAP 1121.81 0.09
10 PRATAMA DANA ALPHA SAHAM SAHAM 910.66 -1.22
Close [X]