1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Millenium Capital Management
PT. Millenium Capital Management
Millenium Dynamic Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
629.95
Daily Return
0.29%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Saham MCM Syariah SAHAM 598.91 0.00
2 Millenium Equity SAHAM 1126.38 -0.15
3 Millenium Campuran CAMPURAN 527.65 0.00
4 Millenium Berkembang SAHAM 376.51 -0.53
5 Millenium Equity Growth Fund SAHAM 485.02 0.15
6 MCM Fixed Income Fund PENDAPATAN TETAP 1143.81 0.01
7 Millenium Equity Prima Plus SAHAM 796.03 -0.76
8 Millenium MCM Equity Sektoral SAHAM 1575.84 -0.36
9 Millenium Dynamic Equity Fund SAHAM 867.95 -1.26
10 Millenium Balance Fund CAMPURAN 349.08 -0.61
Close [X]