1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Lautandhana Investment Management
PT. Lautandhana Investment Management
Lautandhana Proteksi Dollar III
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
998,40
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Lautandhana Pasar Uang PASAR UANG 1000.02 0.00
2 Lautandhana Proteksi Dinamis VIII TERPROTEKSI 1001.91 0.02
3 LAUTANDAHANA OPTIMA BALANCED FUND PENDAPATAN TETAP 971.08 0.00
4 Lautandhana Proteksi IX TERPROTEKSI 1012.13 0.00
5 Lautandhana Proteksi Dinamis V TERPROTEKSI 1163.51 0.00
6 Lautandhana Saham Inti SAHAM 1438.13 -1.13
7 Lautandhana Value Fund SAHAM 1208.65 0.00
8 Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I TERPROTEKSI 1031.56 0.00
9 LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND CAMPURAN 975.99 0.00
10 Lautandhana Proteksi Syariah I TERPROTEKSI 1120.45 0.00
Close [X]