1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
Manulife Syariah Sektoral Amanah
Kategori
SAHAM
NAB
3218.67
Daily Return
-1.99%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS I1 PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
2 MANULIFE SYARIAH PROTEKSI MISBAH I TERPROTEKSI 1003.78 0.00
3 MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN PENDAPATAN TETAP 2634.35 0.04
4 MANULIFE DANA KAS SYARIAH PASAR UANG 1000.00 0.00
5 Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS SAHAM 1.37 0.05
6 Manulife Pendapatan Bulanan II PENDAPATAN TETAP 1115.36 0.09
7 Manulife Institutional Equity Fund SAHAM 1387.14 -1.13
8 Manulife USD Aggressive Balance CAMPURAN 1.02 -0.67
9 Manulife Dana Kas Utama PASAR UANG 1017.06 0.01
10 Manulife Obligasi Negara Indonesia II PENDAPATAN TETAP 2088.81 0.03
Close [X]