1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Danareksa Investment Management
PT. Danareksa Investment Management
DANAREKSA PROTEKSI GEBYAR 2
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1006.40
Daily Return
0.12%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 DANAREKSA PROTEKSI 68 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 Danareksa Proteksi Syariah Misbah III TERPROTEKSI 1001.49 0.02
3 DANAREKSA PROTEKSI 72 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
4 DANAREKSA PROTEKSI SYARIAH III TERPROTEKSI 1000.77 0.08
5 DANAREKSA PROTEKSI 66 TERPROTEKSI 998.71 -0.13
6 DANAREKSA PROTEKSI 65 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 DANAREKSA PROTEKSI 71 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 DANAREKSA PROTEKSI 63 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
9 DANAREKSA PROTEKSI SOSIAL 1 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
10 DANAREKSA PROTEKSI GEBYAR 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
Close [X]