1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Henan Putihrai Asset Management
PT. Henan Putihrai Asset Management
HPAM Ekuitas Smart 30
Kategori
SAHAM
NAB
994.43
Daily Return
0.12%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 HPAM STRATEGIC PROTECTED III TERPROTEKSI 1000.59 0.01
2 HPAM STRATEGIC PROTECTED II TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 HPAM SMART PROTECTED XV TERPROTEKSI 1000.00 0.00
4 HPAM SMART PROTECTED XII TERPROTEKSI 1000.00 0.00
5 HPAM Ekuitas Smart 30 SAHAM 975.81 -0.08
6 HPAM SMART PROTECTED XI TERPROTEKSI 1026.97 0.00
7 HPAM COMPOSURE PROTECTED TERPROTEKSI 1000.16 0.00
8 HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA PENDAPATAN TETAP 998.00 0.00
9 HPAM STRATEGIC PROTECTED TERPROTEKSI 1044.06 0.05
10 HPAM SMART PROTECTED X TERPROTEKSI 1024.75 0.03
Close [X]