1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Insight Investments Management
PT. Insight Investments Management
INSIGHT TERPROTEKSI 46
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1047.10
Daily Return
-0.11%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Insight Terproteksi 44 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 INSIGHT TERPROTEKSI 45 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 INSIGHT TERPROTEKSI 46 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
4 INSIGHT TERPROTEKSI GOVERNMENT FUND 3 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
5 INSIGHT TERPROTEKSI 40 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 INSIGHT TERPROTEKSI 42 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 INSIGHT TERPROTEKSI 43 TERPROTEKSI 1008.24 0.82
8 INSIGHT TERPROTEKSI 41 TERPROTEKSI 957.21 0.01
9 INSIGHT TERPROTEKSI 36 TERPROTEKSI 1009.26 0.02
10 INSIGHT TUNAS BANGSA FUND 2 CAMPURAN 1000.00 0.00
Close [X]