1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 17
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1019.76
Daily Return
0.21%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Batavia Proteksi Maxima 7 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 8 TERPROTEKSI 995.98 0.16
3 BATAVIA SMART LIQUID ETF ETF 494.34 0.02
4 BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 17 TERPROTEKSI 1013.10 0.19
5 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 10 TERPROTEKSI 1009.50 0.11
6 Batavia College Bond Fund PENDAPATAN TETAP 999.97 0.00
7 BATAVIA SRI KEHATI ETF ETF 401.95 0.18
8 Batavia Proteksi Maxima 5 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
9 BATAVIA IDX30 ETF ETF 551.23 0.01
10 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 9 TERPROTEKSI 1000.00 0.00