1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 17
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1024.58
Daily Return
0.05%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 17 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 BATAVIA SRI KEHATI ETF ETF 395.19 1.15
3 BATAVIA SMART LIQUID ETF ETF 499.21 1.30
4 BATAVIA IDX30 ETF ETF 558.69 1.28
5 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 9 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 28 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 Batavia Proteksi Ultima 29 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 Batavia Proteksi Ultima 23 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
9 BATAVIA PENDAPATAN TETAP STABIL PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
10 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 8 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
Close [X]