1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Danakita Investama
PT. Danakita Investama
DANAKITA SAHAM PRIORITAS
Kategori
SAHAM
NAB
981.85
Daily Return
-1.34%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Danakita Proteksi Seri IX TERPROTEKSI 1032.89 0.00
2 DANAKITA SAHAM PRIORITAS SAHAM 1018.10 0.00
3 Danakita Proteksi Seri V TERPROTEKSI 989.02 0.03
4 DANAKITA PROTEKSI SERI VIII TERPROTEKSI 1005.72 0.02
5 DANAKITA PROTEKSI SERI VII TERPROTEKSI 977.49 0.04
6 Danakita Proteksi Seri VI TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 DANAKITA PROTEKSI SERI IV TERPROTEKSI 1031.55 0.00
8 Dana Kita Stabil Pasar Uang PASAR UANG 1167.33 0.01
9 Danakita Proteksi Seri I TERPROTEKSI 998.50 0.00
10 Danakita Investasi Fleksibel CAMPURAN 1000.00 -0.02
Close [X]