1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Samuel Aset Manajemen
PT. Samuel Aset Manajemen
SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1009.22
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 SAM BETA PLUS EQUITY FUND SAHAM 1019.70 -0.57
2 SAM Dana Obligasi Terproteksi 9 TERPROTEKSI 1075.38 0.14
3 SAM DANA MISBAH SYARIAH TERPROTEKSI 1002.65 0.00
4 SAM DANA OBLIGASI STRATEGIS PENDAPATAN TETAP 1018.15 0.06
5 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 8 TERPROTEKSI 1007.95 0.00
6 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 4 TERPROTEKSI 1000.09 0.02
7 SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN CAMPURAN 896.12 0.41
8 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 7 TERPROTEKSI 1003.22 0.00
9 SAM Kombinasi Bertumbuh CAMPURAN 1121.67 0.34
10 SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 TERPROTEKSI 1000.66 0.00
Close [X]