1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Ashmore Asset Management Indonesia
PT. Ashmore Asset Management Indonesia
ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
Kategori
SAHAM
NAB
914.12
Daily Return
0.02%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 ASHMORE DANA EKUITAS PRIMA SAHAM 1000.00 0.00
2 Ashmore Saham Providentia Nusantara SAHAM 1001.23 0.11
3 ASHMORE DANA OBLIGASI STRATEGIS NUSANTARA PENDAPATAN TETAP 1010.07 0.09
4 Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II TERPROTEKSI 1073.04 0.00
5 ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ETF 973.12 0.00
6 ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA SAHAM 996.61 0.35
7 Ashmore Dana Obligasi Optima Nusantara PENDAPATAN TETAP 1014.12 0.21
8 Ashmore Saham Unggulan Nusantara SAHAM 989.65 0.64
9 Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II SAHAM 1000.00 0.00
10 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara SAHAM 1604.77 -1.02
Close [X]