1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Asanusa Asset Management
PT. Asanusa Asset Management
ASANUSA SUPREME BOND INVESTMENT
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
973.68
Daily Return
-0.03%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Asanusa Saham Syariah Fund SAHAM 1488.91 0.00
2 ASANUSA BERLIAN PROTECTED FUND TERPROTEKSI 985.28 0.06
3 ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND SAHAM 1005.47 -0.84
4 ASANUSA SUPREME BOND INVESTMENT TERPROTEKSI 892.03 0.01
5 ASANUSA DYNAMIC PROTECTED FUND TERPROTEKSI 942.81 0.11
6 Asanusa Treasury Money Fund PASAR UANG 1073.85 0.01
7 Syariah Asanusa Sukuk Investment PENDAPATAN TETAP 1101.38 0.12
Close [X]