1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Lautandhana Investment Management
PT. Lautandhana Investment Management
Lautandhana Value Fund
Kategori
SAHAM
NAB
1208.65
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Lautandhana Pasar Uang Syariah PASAR UANG 1000.13 0.01
2 Lautandhana Pasar Uang PASAR UANG 1000.02 0.00
3 Lautandhana Proteksi Dinamis VIII TERPROTEKSI 1001.91 0.02
4 Lautandhana Proteksi Dinamis IV TERPROTEKSI 1592.39 0.00
5 Lautandhana Saham Likuid SAHAM 1196.90 0.00
6 Lautandhana Proteksi Dinamis TERPROTEKSI 1038.87 0.00
7 LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA TERPROTEKSI 1080.38 0.00
8 Lautandhana Proteksi VI TERPROTEKSI 1027.75 0.00
9 Lautandhana Equity Progresif SAHAM 1127.67 -1.11
10 Lautandhana Proteksi X TERPROTEKSI 969.48 0.00
Close [X]