1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Asanusa Asset Management
PT. Asanusa Asset Management
ASANUSA DYNAMIC PROTECTED FUND
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
966.02
Daily Return
0.06%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 ASANUSA BERLIAN PROTECTED FUND TERPROTEKSI 985.28 0.06
2 ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND SAHAM 1005.47 -0.84
3 ASANUSA SUPREME BOND INVESTMENT TERPROTEKSI 892.03 0.01
4 Asanusa Saham Syariah Fund SAHAM 1488.91 0.00
5 Asanusa Treasury Money Fund PASAR UANG 1073.85 0.01
6 Syariah Asanusa Sukuk Investment PENDAPATAN TETAP 1101.38 0.12
7 ASANUSA DYNAMIC PROTECTED FUND TERPROTEKSI 942.81 0.11
Close [X]