1. Home
  2. Reksadana
  3. PENDAPATAN TETAP
  4. PT. Lautandhana Investment Management
PT. Lautandhana Investment Management
LAUTANDHANA INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1062.28
Daily Return
-0.04%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Lautandhana Pasar Uang PASAR UANG 1000.02 0.00
2 Lautandhana Proteksi Dinamis VIII TERPROTEKSI 1001.91 0.02
3 Lautandhana Saham Mahadi SAHAM 1376.70 -1.19
4 Lautandhana Balanced Income Fund CAMPURAN 915.52 -0.71
5 LAUTANDHANA MAXIMA INCOME FUND PENDAPATAN TETAP 1062.02 0.01
6 Lautandhana Terproteksi IV TERPROTEKSI 1038.33 0.00
7 Lautandhana Equity Agresif TERPROTEKSI 1108.05 0.00
8 Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II TERPROTEKSI 1278.28 -0.39
9 Lautandana Growth Fund SAHAM 1166.94 -1.12
10 Lautandhana Saham Lestari SAHAM 1210.75 -1.09
Close [X]