1. Home
  2. Reksadana
  3. PASAR UANG
  4. PT. Asanusa Asset Management
PT. Asanusa Asset Management
Asanusa Treasury Money Fund
Kategori
PASAR UANG
NAB
1026.31
Daily Return
0.01%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 ASANUSA SUPREME BOND INVESTMENT TERPROTEKSI 854.09 0.00
2 ASANUSA BERLIAN PROTECTED FUND TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND SAHAM 1319.22 0.00
4 Asanusa Saham Syariah Fund SAHAM 1000.00 0.00
5 Syariah Asanusa Sukuk Investment PENDAPATAN TETAP 1101.38 0.12
6 ASANUSA DYNAMIC PROTECTED FUND TERPROTEKSI 942.81 0.11
7 Asanusa Treasury Money Fund PASAR UANG 1073.85 0.01
Close [X]