1. Home
  2. Reksadana
  3. PASAR UANG
  4. PT. Asanusa Asset Management
PT. Asanusa Asset Management
Asanusa Treasury Money Fund
Kategori
PASAR UANG
NAB
966.14
Daily Return
-0.19%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND SAHAM 1005.47 -0.84
2 ASANUSA SUPREME BOND INVESTMENT TERPROTEKSI 892.03 0.01
3 Asanusa Saham Syariah Fund SAHAM 1488.91 0.00
4 ASANUSA BERLIAN PROTECTED FUND TERPROTEKSI 985.28 0.06
5 Syariah Asanusa Sukuk Investment PENDAPATAN TETAP 1101.38 0.12
6 ASANUSA DYNAMIC PROTECTED FUND TERPROTEKSI 942.81 0.11
7 Asanusa Treasury Money Fund PASAR UANG 1073.85 0.01
Close [X]