1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Kharisma Asset Management
PT. Kharisma Asset Management
Kharisma Kapital Prima
Kategori
SAHAM
NAB
695.27
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 KHARISMA DANA BERIMBANG CAMPURAN 1000.00 0.13
2 KAM Kapital Syariah SAHAM 1091.60 -0.63
3 Kharisma Kapital Prima SAHAM 695.27 0.00
4 KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH SAHAM 1055.25 -0.94
5 KHARISMA EKUITAS BERSAMA SAHAM 971.64 -0.82
6 KAM Kapital Optimal SAHAM 1735.69 -0.81
7 Kharisma Proteksi Dana Prima TERPROTEKSI 1054.69 0.00
Close [X]