1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Eastspring Investments Indonesia
PT. Eastspring Investments Indonesia
Saham Eastspring Investments Alpha Navigator
Kategori
SAHAM
NAB
1393.23
Daily Return
0.89%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND KELAS B PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
2 EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE KELAS B PENDAPATAN TETAP 1001.71 0.17
3 EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY KELAS B SAHAM 1000.00 0.00
4 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR KELAS B SAHAM 1000.00 0.00
5 EASTSPRING PROTEKSI CITADEL 3 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 Eastspring Proteksi Citadel 1 TERPROTEKSI 1005.44 -0.38
7 EASTSPRING PROTEKSI CITADEL 2 TERPROTEKSI 1029.06 0.00
8 EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH PASAR UANG 1002.03 0.01
9 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator SAHAM 1465.92 -1.51
10 Eastspring IDR Fixed Income Fund PENDAPATAN TETAP 1242.44 0.10
Close [X]