1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Pratama Capital Assets Management
PT. Pratama Capital Assets Management
Pratama Equity
Kategori
SAHAM
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 PRATAMA TERPROTEKSI V TERPROTEKSI 963.44 -0.07
2 PRATAMA DANA ALPHA SAHAM SAHAM 910.66 -1.22
3 Dana Pratama Ekuitas SAHAM 10408.41 -1.18
4 Pratama Dana Prima Saham SAHAM 962.99 -1.12
5 Pratama Dana Ultima Saham SAHAM 1041.91 -1.26
6 Pratama Dana Terproteksi III TERPROTEKSI 1092.67 0.00
7 PRATAMA DANA ANDALAN SAHAM SAHAM 953.01 -1.27
8 PRATAMA DANA PROGRESIF SAHAM SAHAM 971.86 -1.21
9 PRATAMA DANA MANTAP SAHAM SAHAM 874.92 -1.18
10 Pratama Dana Optimum Saham SAHAM 989.66 -1.22
Close [X]