1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Aberdeen Asset Management
PT. Aberdeen Asset Management
Aberdeen Indonesia Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
1923.48
Daily Return
-0.10%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1 TERPROTEKSI 992.30 0.07
2 ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUND CAMPURAN 1850.91 -0.32
3 Aberdeen Indonesia Equity Fund SAHAM 1966.72 -0.50
4 Aberdeen Proteksi Income Plus XVII TERPROTEKSI 856.04 0.00
5 ABERDEEN PROTEKSI PENDAPATAN BERKALA TERPROTEKSI 969.73 0.00
6 Aberdeen Indonesia Government Bond Fund PENDAPATAN TETAP 1753.98 0.00
7 Aberdeen Dana Pendapatan Riil PENDAPATAN TETAP 1357.67 -0.01
8 ABERDEEN PROTEKSI PENDAPATAN BERKALA USD TERPROTEKSI 1.00 0.00
9 Aberdeen Syariah Proteksi Insha I TERPROTEKSI 1034.50 0.00
10 Aberdeen Dana Pendapatan Stabil PENDAPATAN TETAP 1067.33 -0.01
Close [X]