1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Saham ESG Impact
Kategori
SAHAM
NAB
984.07
Daily Return
0.93%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MISBAH 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 Batavia Proteksi Maxima 12 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 Batavia Proteksi Maxima 16 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
4 Batavia Dana Obligasi Unggulan PENDAPATAN TETAP 1214.62 -0.12
5 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 11 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 Batavia Obligasi Negara PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
7 Batavia Campuran Maxima CAMPURAN 1000.00 0.00
8 Batavia Proteksi Maxima 1 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
9 Batavia Proteksi Maxima 6 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
10 Batavia Proteksi Maxima 9 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
Close [X]