1. Home
  2. Reksadana
  3. PASAR UANG
  4. PT. BNP Paribas Investment Partners
PT. BNP Paribas Investment Partners
BNP PARIBAS PASAR UANG SYARIAH
Kategori
PASAR UANG
NAB
1017.79
Daily Return
0.01%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BNP PARIBAS GEMILANG 2 TERPROTEKSI 1023.65 0.00
2 BNP PARIBAS MISBAH RUPIAH TERPROTEKSI 1002.92 0.02
3 BNP PARIBAS UTAMA LIKUID PASAR UANG 1506.30 0.02
4 BNP PARIBAS PASAR UANG SYARIAH PASAR UANG 1000.17 0.06
5 BNP Paribas Gemilang 3 TERPROTEKSI 992.12 0.06
6 BNP Paribas Obligasi Gemilang PENDAPATAN TETAP 1080.44 0.28
7 BNP PARIBAS PASAR UANG BRILIAN PASAR UANG 999.38 0.02
8 BNP PARIBAS IDX30 FILANTROPI INDEX 1000.00 0.00
9 BNP Paribas Obligasi Bintang PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
10 BNP Paribas Sri Kehati INDEX 1022.84 1.33
Close [X]