1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. BNP Paribas Investment Partners
PT. BNP Paribas Investment Partners
BNP PARIBAS GEMILANG 2
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1038.74
Daily Return
0.06%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BNP Paribas Selaras V TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 BNP PARIBAS GEMILANG 2 TERPROTEKSI 1023.65 0.00
3 BNP PARIBAS MISBAH RUPIAH TERPROTEKSI 1002.92 0.02
4 BNP PARIBAS UTAMA LIKUID PASAR UANG 1506.30 0.02
5 BNP PARIBAS PASAR UANG SYARIAH PASAR UANG 1000.17 0.06
6 BNP Paribas Gemilang 3 TERPROTEKSI 992.12 0.06
7 BNP Paribas Obligasi Gemilang PENDAPATAN TETAP 1080.44 0.28
8 BNP PARIBAS PASAR UANG BRILIAN PASAR UANG 999.38 0.02
9 BNP PARIBAS IDX30 FILANTROPI INDEX 1000.00 0.00
10 BNP Paribas Obligasi Bintang PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
Close [X]