1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Victoria Manajemen Investasi
PT. Victoria Manajemen Investasi
VMI DANA SAHAM
Kategori
SAHAM
NAB
452.31
Daily Return
0.26%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 VICTORIA DANA KAS PASAR UANG 1000.00 0.00
2 VICTORIA 10 TERPROTEKSI 1021.75 -0.59
3 VICTORIA 6 TERPROTEKSI 985.59 0.06
4 Victoria 9 TERPROTEKSI 1003.61 0.01
5 VICTORIA 7 TERPROTEKSI 1001.06 0.02
6 Victoria 3 TERPROTEKSI 972.00 0.05
7 VICTORIA 5 TERPROTEKSI 1000.05 0.03
8 VMI DANA SAHAM SAHAM 1005.99 0.60
9 VICTORIA 8 TERPROTEKSI 967.27 -0.92
10 Victoria Jupiter CAMPURAN 666.27 -0.47
Close [X]