1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Victoria Manajemen Investasi
PT. Victoria Manajemen Investasi
VMI DANA SAHAM
Kategori
SAHAM
NAB
258.40
Daily Return
-0.65%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 VICTORIA DANA LANCAR PASAR UANG 1000.00 0.00
2 VICTORIA DANA KAS PASAR UANG 1000.00 0.00
3 VICTORIA 10 TERPROTEKSI 1021.75 -0.59
4 VICTORIA 7 TERPROTEKSI 1001.06 0.02
5 Victoria 3 TERPROTEKSI 972.00 0.05
6 VICTORIA 5 TERPROTEKSI 1000.05 0.03
7 VMI DANA SAHAM SAHAM 1005.99 0.60
8 VICTORIA 8 TERPROTEKSI 967.27 -0.92
9 VICTORIA 6 TERPROTEKSI 985.59 0.06
10 Victoria 9 TERPROTEKSI 1003.61 0.01
Close [X]