1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. GAP Capital
PT. GAP Capital
GAP EQUITY AGGRESSIVE FUND
Kategori
SAHAM
NAB
1007.25
Daily Return
-0.13%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 GAP Proteksi Fund TERPROTEKSI 983.45 0.02
2 GAP SYARIAH EQUITY FUND SAHAM 915.25 0.17
3 GAP EQUITY AGGRESSIVE FUND SAHAM 1087.19 0.27
4 GAP Equity Fund SAHAM 1280.87 -1.12
5 GAP Equity Focus Fund SAHAM 873.22 -0.72
6 GAP Money Market Fund PASAR UANG 1321.23 -0.02
7 GAP Balance Maxi Fund PASAR UANG 1091.37 -0.14
8 GAP Value Fund SAHAM 699.86 0.00
9 GAP SYARIAH EQUITY FUND SAHAM 1006.31 -1.00
10 GAP Dana Kombinasi CAMPURAN 1205.33 -0.19
Close [X]