1. Home
  2. Reksadana
  3. CAMPURAN
  4. PT. Samuel Aset Manajemen
PT. Samuel Aset Manajemen
SAM Kombinasi Bertumbuh
Kategori
CAMPURAN
NAB
772.90
Daily Return
0.42%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 SAM BETA PLUS EQUITY FUND SAHAM 1019.70 -0.57
2 SAM DANA OBLIGASI STRATEGIS PENDAPATAN TETAP 1018.15 0.06
3 SAM Dana Obligasi Terproteksi 9 TERPROTEKSI 1075.38 0.14
4 SAM DANA MISBAH SYARIAH TERPROTEKSI 1002.65 0.00
5 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 8 TERPROTEKSI 1007.95 0.00
6 SAM Kombinasi Bertumbuh CAMPURAN 1121.67 0.34
7 SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 TERPROTEKSI 1000.66 0.00
8 SAM ABADI TERPROTEKSI 2 TERPROTEKSI 980.00 0.03
9 SAM DANA TERPROTEKSI SERI 1 TERPROTEKSI 1012.25 0.02
10 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 4 TERPROTEKSI 1000.09 0.02
Close [X]