1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Pratama Capital Assets Management
PT. Pratama Capital Assets Management
PRATAMA DANA MANTAP SAHAM
Kategori
SAHAM
NAB
658.73
Daily Return
-1.94%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 PRATAMA TERPROTEKSI V TERPROTEKSI 963.44 -0.07
2 Pratama Dana Maksimum Saham SAHAM 1168.33 -1.15
3 Pratama Dana Atraktif Saham PASAR UANG 1203.51 -1.28
4 Pratama Dana Saham Unggulan SAHAM 770.16 -1.22
5 PRATAMA DANA MANTAP SAHAM SAHAM 874.92 -1.18
6 Pratama Berimbang CAMPURAN 5338.74 -0.99
7 Pratama Dana Investasi Saham SAHAM 872.16 -1.28
8 Pratama Investa Mandiri Saham SAHAM 921.82 -1.21
9 Pratama Dana Prestasi Saham SAHAM 1284.84 -1.18
10 PRATAMA DANA CEMERLANG SAHAM SAHAM 1225.25 -1.28
Close [X]