1. Home
  2. Reksadana
  3. PENDAPATAN TETAP
  4. PT. Sucorinvest Asset Management
PT. Sucorinvest Asset Management
SUCORINVEST BOND FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1331.11
Daily Return
-0.16%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 SUCORINVEST PROTEKSI 34 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 Sucorinvest Maxi Fund SAHAM 1598.04 0.42
3 Sucorinvest Equity Fund SAHAM 2147.76 1.23
4 SUCORINVEST PROTEKSI 32 TERPROTEKSI #N/A 0.40
5 SUCORINVEST PROTEKSI 33 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 SUCORINVEST PROTEKSI 30 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 SUCORINVEST PROTEKSI 31 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 Sucorinvest Shariah Balanced Fund CAMPURAN 1047.90 0.58
9 SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND PASAR UANG 1064.77 0.02
10 SUCORINVEST PROTEKSI 29 TERPROTEKSI 983.33 0.02
Close [X]