1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Pratama Capital Assets Management
PT. Pratama Capital Assets Management
PRATAMA DANA CEMERLANG SAHAM
Kategori
SAHAM
NAB
932.48
Daily Return
-1.95%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 PRATAMA TERPROTEKSI V TERPROTEKSI 963.44 -0.07
2 Pratama Dana Optimum Saham SAHAM 989.66 -1.22
3 Pratama Dana Gemilang Saham SAHAM 1269.56 -1.24
4 Pratama Mandiri Berimbang CAMPURAN 1092.78 -0.96
5 PRATAMA DANA LIKUID PASAR UANG 1083.64 0.01
6 PRATAMA PENDAPATAN TETAP PENDAPATAN TETAP 1126.00 0.14
7 Pratama Saham SAHAM 6769.51 -1.25
8 Pratama Syariah Imbang CAMPURAN 1013.58 -0.51
9 Pratama Dana Maksimum Saham SAHAM 1168.33 -1.15
10 Pratama Dana Atraktif Saham PASAR UANG 1203.51 -1.28
Close [X]