1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. OSO Manajemen Investasi
PT. OSO Manajemen Investasi
OSO Sustainability Fund
Kategori
SAHAM
NAB
1329.41
Daily Return
1.01%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 OSO DANA TERPROTEKSI VI TERPROTEKSI 1075.89 0.04
2 SYARIAH BERBASIS SUKUK ARCHIPELAGO SUKUK SYARIAH I PENDAPATAN TETAP 1090.55 0.06
3 SYARIAH BERBASIS SUKUK OSO CELEBES SYARIAH SUKUK PENDAPATAN TETAP 1046.56 0.03
4 OSO Syariah Equity Fund SAHAM 756.95 0.00
5 OSO Borneo Equity Fund SAHAM 705.32 -2.40
6 OSO FLORES EQUITY FUND SAHAM 1117.09 -0.45
7 OSO Andalas SAHAM 956.56 0.37
8 OSO MOLUCCAS EQUITY FUND SAHAM 631.16 -0.85
9 OSO KARIMATA PASAR UANG PASAR UANG 1004.21 0.00
10 OSO Dana Terproteksi IV TERPROTEKSI 1015.60 0.00
Close [X]