1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM

Reksadana SAHAM

Update : 02 Desember 2020
No Reksadana NAB Deviden Daily Return
1 DHANAWIBAWA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF #N/A 0.00 0.00
2 JASA CAPITAL SAHAM BERKEMBANG 991.06 0.00 1.33
3 TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH 202.42 0.00 3.06
4 AAA Enhanced Strategy Fund 999.74 0.00 2.60
5 Aberdeen Indonesia Equity Fund 1948.97 0.00 1.65
6 ANARGYA SAHAM ACALAPATI #N/A 0.00 0.00
7 Archipelago Equity Growth 2180.57 0.00 0.00
8 Asanusa Blue Chip Value Fund 2 1143.80 0.00 0.04
9 ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND 999.74 0.00 2.60
10 Asanusa Saham Syariah Fund #N/A 0.00 0.00
11 ASCEND DANA SAHAM #N/A 0.00 0.00
12 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1370.98 0.00 2.24
13 ASHMORE DANA EKUITAS PRIMA 1010.11 0.00 2.79
14 Ashmore Dana Progresif Nusantara 1473.60 0.00 2.12
15 Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1.26 0.00 2.88
16 ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA 981.18 0.00 2.44
17 Ashmore Saham Providentia Nusantara 932.36 0.00 2.43
18 Ashmore Saham Sejahtera Nusantara 938.71 0.00 2.23
19 Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II 1006.21 0.00 2.32
20 Ashmore Saham Unggulan Nusantara 1117.59 0.00 2.55
21 ASIA RAYA SAHAM AMANAH SYARIAH #N/A 0.00 0.00
22 ASIA RAYA SAHAM BERKEMBANG #N/A 0.00 0.00
23 ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH #N/A 0.00 0.00
24 ASIA RAYA SYARIAH DARMA SAHAM #N/A 0.00 0.00
25 ASIA RAYA SYARIAH SAHAM BAROKAH #N/A 0.00 0.00
26 AURORA DANA EKUITAS 308.90 0.00 1.88
27 AURORA EQUITY 326.42 0.00 1.60
28 AURORA SAHAM PROGRESIF 683.98 0.00 -1.67
29 AURORA SAHAM ULTIMA #N/A 0.00 0.00
30 AURORA SHARIA EQUITY 264.62 0.00 2.05
31 AURORA SMC EQUITY 476.44 0.00 1.83
32 AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH 424.62 0.00 -1.02
33 AVRIST ADA SAHAM BLUE SAFIR 963.71 0.00 1.92
34 Avrist Equity - Amar Syariah 817.60 0.00 2.00
35 Avrist Equity - Cross Sectoral 781.78 0.00 1.90
36 AVRIST EQUITY GROWTH FUND 1036.64 0.00 1.98
37 Axa Citradinamis 5023.35 0.00 2.37
38 Axa Maestro Saham 1315.30 0.00 1.92
39 BAHANA AKSELERASI MULTI FLEXI SAHAM 932.19 0.00 1.85
40 BAHANA DANA EKUITAS PRIMA 4151.45 0.00 1.92
41 Bahana Dana Prima 13873.05 0.00 1.84
42 BAHANA EXPLORER EQUITY FUND 803.66 0.00 1.96
43 Bahana Icon Syariah 887.18 0.00 1.78
44 BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A 1282.60 0.00 1.93
45 BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G 1215.79 0.00 1.92
46 BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S 1136.68 0.00 1.93
47 Bahana Regular Income Fund 1142.06 0.00 -0.03
48 BAHANA STELLAR EQUITY FUND 882.85 0.00 2.05
49 Bahana Trailblazer Fund 839.62 0.00 1.40
50 Batavia Dana Saham 57483.99 0.00 1.83
51 Batavia Dana Saham Optimal 2746.54 0.00 2.10
52 Batavia Dana Saham Syariah 1754.91 0.00 1.86
53 Batavia Enhanced Equity Strategy #N/A 0.00 0.00
54 Batavia Saham ESG Impact 929.93 0.00 1.92
55 Batavia Saham Sejahtera 1067.47 0.00 1.87
56 BERLIAN KHATULISTIWA SAHAM 384.46 0.00 -0.65
57 BNI - AM Dana Saham Inspiring Equity Fund 1019.24 0.00 1.84
58 BNI AM Dana Berkembang #N/A 0.00 0.00
59 BNI-AM DANA SAHAM BANDAGARA 859.00 0.00 1.92
60 BNI-AM DANA SAHAM BANDAKALA 911.77 0.00 0.00
61 BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah 1173.48 0.00 1.66
62 BNI-AM Mahogany 872.42 0.00 1.95
63 BNP Paribas Astro #N/A 0.00 0.00
64 BNP Paribas Ekuitas 17303.03 0.00 1.83
65 BNP Paribas Infrastruktur Plus 2876.12 0.00 1.63
66 BNP Paribas Inspira 1422.27 0.00 0.00
67 BNP Paribas Maxi Saham 1792.80 0.00 1.96
68 BNP Paribas Pesona 24500.15 0.00 1.78
69 BNP Paribas Pesona Syariah 2377.04 0.00 1.97
70 BNP Paribas Solaris 2127.44 0.00 3.66
71 Bnp Paribas Star #N/A 0.00 0.00
72 BUMIPUTERA MITRA EKUITAS #N/A 0.00 0.00
73 Capital Equity Fund 1153.83 0.00 -2.06
74 CAPITAL OPTIMAL EQUITY 999.49 0.00 1.69
75 CIMB - Principal Equity Focus 942.80 0.00 0.00
76 CIMB Islamic Equity Growth Syariah 1284.26 0.00 2.00
77 CIMB PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND 3393.12 0.00 1.97
78 CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 987.82 0.00 0.00
79 Cipta Beta Equity #N/A 0.00 0.00
80 Cipta GTWS Equity 1012.35 0.00 1.95
81 Cipta Prima 1174.90 0.00 1.96
82 CIPTA SAHAM UNGGULAN 2252.63 0.00 3.29
83 CIPTA SAHAM UNGGULAN SYARIAH 2027.44 0.00 2.96
84 CIPTA SAKURA EQUITY 1060.06 0.00 1.91
85 Cipta Syariah Equity 1677.95 0.00 1.93
86 CIPTA UTAMA EKUITAS 511.39 0.00 2.01
87 CIPTA VALUE EQUITY 955.74 0.00 2.06
88 CORFINA AMANAH SAHAM SYARIAH 500.89 0.00 0.86
89 Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis 395.98 0.00 1.71
90 CORFINA INVESTA SAHAM SYARIAH 297.99 0.00 1.84
91 Dana Ekuitas Andalan 4502.98 0.00 1.97
92 Dana Ekuitas Prima 4528.50 0.00 0.00
93 Dana Pratama Ekuitas 7707.80 0.00 2.43
94 DANAKITA SAHAM PRIORITAS 985.27 0.00 1.47
95 Danareksa Mawar 8106.53 0.00 2.26
96 Danareksa Mawar Ekuitas Plus 923.71 0.00 2.04
97 Danareksa Mawar Ekuitas Utama 819.26 0.00 2.01
98 Danareksa Mawar Fokus 10 1525.13 0.00 2.63
99 Danareksa Mawar Komoditas 10 802.09 0.00 2.34
100 Danareksa Mawar Konsumer 10 1557.81 0.00 2.35
101 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.82 0.00 0.00
102 Danareksa Syariah Saham 868.91 0.00 2.89
103 DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF #N/A 0.00 0.00
104 DMI DANA BERTUMBUH #N/A 0.00 0.00
105 DMI DANA SAHAM SYARIAH #N/A 0.00 0.00
106 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR KELAS B 940.31 0.00 1.77
107 Eastspring Investments Value Discovery 1144.73 0.00 2.42
108 EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY KELAS B 922.47 0.00 2.42
109 EMCO Growth Fund 115.37 0.00 -0.13
110 FWD ASSET DIVIDEND YIELD EQUITY FUND 4598.35 0.00 1.96
111 FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND 1212.83 0.00 2.13
112 FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND 1798.08 0.00 1.80
113 FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND 5513.22 0.00 1.92
114 FWD ASSET USD OPPORTUNITIES EQUITY FUND 0.89 0.00 2.03
115 FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND 1399.79 0.00 2.36
116 GAP EQUITY AGGRESSIVE FUND 996.96 0.00 2.28
117 GAP Equity Focus Fund 474.68 0.00 1.35
118 GAP Equity Fund 1047.26 0.00 1.53
119 GAP SYARIAH EQUITY FUND #N/A 0.00 0.00
120 GAP Value Fund #N/A 0.00 0.00
121 GEMILANG DANA SAHAM INDONESIA 786.98 0.00 -1.31
122 Grow-2-Prosper 2274.20 0.00 0.00
123 HPAM Ekuitas Smart 30 1002.58 0.00 1.76
124 HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH 1026.68 0.00 1.83
125 HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS 993.44 0.00 1.50
126 HPAM Saham Dinamis 1042.93 0.00 0.44
127 HPAM SMART BETA EKUITAS 1129.94 0.00 2.35
128 HPAM Syariah Ekuitas 598.02 0.00 2.05
129 HPAM Ultima Ekuitas 1 2091.05 0.00 1.23
130 I AM Equity Fund 947.71 0.00 2.99
131 Indosterling Ekuitas Likuid Plus 1046.99 0.00 2.51
132 INDOSURYA HEPI EKUITAS GLOBAL SYARIAH USD #N/A 0.00 0.00
133 INSIGHT NUSANTARA EQUITY FUND I NUSANTARA #N/A 0.00 0.00
134 Insight Wealth 1064.88 0.00 2.11
135 JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF 358.85 0.00 1.70
136 KAM Kapital Optimal #N/A 0.00 0.00
137 KAM Kapital Syariah #N/A 0.00 0.00
138 KHARISMA EKUITAS BERSAMA #N/A 0.00 0.00
139 KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH #N/A 0.00 0.00
140 Kharisma Kapital Prima 695.27 0.00 0.00
141 KISI EQUITY FUND 939.53 0.00 2.13
142 Lautandana Growth Fund 1104.01 0.00 1.78
143 Lautandhana Equity #N/A 0.00 0.00
144 Lautandhana Equity Plus #N/A 0.00 0.00
145 Lautandhana Equity Progresif 1037.58 0.00 2.29
146 Lautandhana Saham Inti 2200.97 0.00 0.00
147 Lautandhana Saham Lestari 990.37 0.00 2.13
148 Lautandhana Saham Likuid 1196.90 0.00 0.00
149 Lautandhana Saham Mahadi 1029.74 0.00 1.96
150 Lautandhana Saham Prima 922.03 0.00 2.37
151 Lautandhana Saham Syariah 955.80 0.00 2.12
152 Lautandhana Value Fund #N/A 0.00 0.00
153 Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia 1002.66 0.00 2.37
154 MAJORIS SAHAM ALPHA RECOVERY 410.17 0.00 2.44
155 MAJORIS SAHAM GEMILANG INDONESIA 951.27 0.00 2.40
156 MAJORIS SAHAM STRATEGIS INDONESIA #N/A 0.00 0.00
157 Majoris Saham Syariah Indonesia 762.08 0.00 2.40
158 Makinta Mantap 624.45 0.00 -0.90
159 MAM DANA SAHAM SYARIAH 2 #N/A 0.00 0.00
160 Mandiri Dynamic Equity 633.69 0.00 2.51
161 Mandiri Investa Atraktif 4026.17 0.00 1.76
162 Mandiri Investa Atraktif Syariah 1047.65 0.00 2.11
163 Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2222.32 0.00 1.78
164 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 817.77 0.00 2.00
165 Mandiri Investa Ekuitas Syariah 934.27 0.00 2.09
166 Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1405.45 0.00 1.59
167 Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1137.57 0.00 1.57
168 Mandiri Investa Equity Movement 1489.48 0.00 1.78
169 MANDIRI PASAR UANG OPTIMA 2 1160.21 0.00 0.01
170 Mandiri Saham Atraktif 1379.58 0.00 1.99
171 Mandiri Saham Prima 984.48 0.00 0.00
172 MANDIRI SAHAM UTAMA #N/A 0.00 0.00
173 MANULIFE DANA EKUITAS UTAMA 848.88 0.00 2.23
174 Manulife Dana Saham 12391.84 0.00 0.00
175 MANULIFE DANA SAHAM KELAS A 10747.64 0.00 2.11
176 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 1474.05 0.00 2.11
177 Manulife Dana Saham Utama 1324.76 0.00 2.43
178 Manulife Greater Indonesia Fund 1.06 0.00 2.18
179 Manulife Institutional Equity Fund 1296.78 0.00 2.23
180 Manulife Saham Andalan 1867.46 0.00 2.17
181 Manulife Saham SMC Plus 684.97 0.00 2.41
182 Manulife Saham Strategi Unggulan #N/A 0.00 0.00
183 Manulife Syariah Sektoral Amanah 3394.95 0.00 2.39
184 MAYBANK DANA EKUITAS 3534.66 0.00 2.12
185 Maybank GMT Dana Ekuitas 3771.55 0.00 0.00
186 Maybank Sector Rotation Equity Fund #N/A 0.00 0.00
187 Maybank Syariah Equity Fund #N/A 0.00 0.00
188 Mega Asset Greater Infrastructure 1093.60 0.00 1.76
189 Mega Asset Maxima 932.55 0.00 1.69
190 Mega Dana Capital Growth 716.12 0.00 0.35
191 Millenium Berkembang #N/A 0.00 0.00
192 Millenium Dynamic Equity Fund 666.91 0.00 1.15
193 Millenium Equity #N/A 0.00 0.00
194 Millenium Equity Growth Fund 348.08 0.00 1.39
195 Millenium Equity Prima Plus 153.72 0.00 1.70
196 Millenium MCM Equity Sektoral 258.19 0.00 4.76
197 Minna Padi Amanah Saham Syariah #N/A 0.00 0.00
198 Minna Padi Astana Saham 1082.61 0.00 0.00
199 MINNA PADI HASTINAPURA SAHAM #N/A 0.00 0.00
200 Minna Padi Indraprastha Saham Syariah 997.11 0.00 1.49
201 Minna Padi Pasopati Saham 1150.82 0.00 0.00
202 Minna Padi Pringgondani Saham 942.35 0.00 0.00
203 MNC Dana Ekuitas 2662.63 0.00 1.47
204 MNC Dana Saham #N/A 0.00 0.00
205 MNC Dana Saham II #N/A 0.00 0.00
206 MNC Dana Syariah Ekuitas 848.38 0.00 1.48
207 MNC SMART EQUITY FUND 783.71 0.00 1.78
208 NARADA SAHAM BERKAH SYARIAH 144.30 0.00 6.09
209 Narada Saham Indonesia 168.13 0.00 4.15
210 NARADA SAHAM INDONESIA II 228.27 0.00 0.95
211 Nikko Indonesia Equity Fund 1455.02 0.00 2.11
212 Nikko Saham Pembangunan Indonesia 930.28 0.00 1.96
213 Nusantara #N/A 0.00 0.00
214 OSO Andalas 731.74 0.00 1.91
215 OSO Borneo Equity Fund #N/A 0.00 0.00
216 OSO FLORES EQUITY FUND 526.19 0.00 0.69
217 OSO MOLUCCAS EQUITY FUND 262.42 0.00 1.42
218 OSO Sustainability Fund #N/A 0.00 0.00
219 OSO Syariah Equity Fund #N/A 0.00 0.00
220 Pacific Equity Flexi Fund 1057.74 0.00 -1.61
221 Pacific Equity Fund 1018.25 0.00 -1.63
222 Pacific Equity Growth Fund 740.27 0.00 -1.36
223 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND II #N/A 0.00 0.00
224 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III 726.88 0.00 -1.25
225 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND IV 1052.69 0.00 -1.63
226 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND V 1128.85 0.00 -1.62
227 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI 922.42 0.00 -1.53
228 Pacific Equity Optimum Fund 1156.10 0.00 -1.78
229 Pacific Equity Progresif Fund 827.34 0.00 -1.51
230 PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II 985.46 0.00 -1.39
231 PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III 947.78 0.00 -1.42
232 Pacific Equity Progresif Fund V 802.58 0.00 -1.87
233 Pacific Equity Progresif Fund VI 701.05 0.00 -1.72
234 Pacific Saham Syariah 771.59 0.00 0.33
235 PACIFIC SAHAM SYARIAH II 3528.95 0.00 0.27
236 PACIFIC SAHAM SYARIAH III 706.30 0.00 0.10
237 PAM SYARIAH SAHAM DANA FALAH #N/A 0.00 0.00
238 PAN ARCADIA DANA SAHAM BERTUMBUH 329.84 0.00 1.97
239 PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH 308.21 0.00 3.08
240 PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 402.19 0.00 2.31
241 PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2 652.95 0.00 2.07
242 PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF 484.45 0.00 3.68
243 Panin Bhakti Dua 972.77 0.00 1.80
244 Panin Bhakti Satu 1083.29 0.00 2.05
245 PANIN DANA BERKEMBANG 894.10 0.00 2.08
246 PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH 988.04 0.00 1.93
247 Panin Dana Maksima 64944.57 0.00 1.71
248 Panin Dana Prima 2868.74 0.00 1.86
249 Panin Dana Syariah Saham 928.34 0.00 2.26
250 Panin Dana Teladan 1307.01 0.00 1.73
251 Panin Dana Ultima 898.49 0.00 1.82
252 PG Saham Dinamis #N/A 0.00 0.00
253 PHILLIP EQUITY EXTRA #N/A 0.00 0.00
254 Phillip Prime Equity 905.02 0.00 0.00
255 PINNACLE DANA EKUITAS NUSANTARA 1101.44 0.00 -0.94
256 PINNACLE DANA PRIMA 336.11 0.00 1.32
257 PINNACLE ENHANCED LIQUID ETF 472.69 0.00 1.79
258 PINNACLE SMART EQUITY FUND #N/A 0.00 0.00
259 Pinnacle Strategic Equity Fund 1280.45 0.00 1.33
260 PNM Ekuitas Syariah 1204.34 0.00 2.20
261 Pnm Saham Agresif 768.43 0.00 2.53
262 PNM Saham Unggulan 588.46 0.00 2.19
263 POOL ADVISTA EKUITAS MAXIMA #N/A 0.00 0.00
264 POOL ADVISTA EKUITAS MAXIMA SYARIAH #N/A 0.00 0.00
265 POOL ADVISTA EKUITAS OPTIMA SYARIAH 182.55 0.00 3.72
266 POOL ADVISTA KAPITAL OPTIMAL 493.65 0.00 2.09
267 POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH 312.64 0.00 2.04
268 Post Indo Equity Fund #N/A 0.00 0.00
269 PRATAMA DANA ALPHA SAHAM 650.13 0.00 2.62
270 PRATAMA DANA ANDALAN SAHAM #N/A 0.00 0.00
271 PRATAMA DANA CEMERLANG SAHAM 879.41 0.00 2.53
272 Pratama Dana Dinamis Saham 816.58 0.00 2.60
273 Pratama Dana Gemilang Saham 904.90 0.00 2.48
274 Pratama Dana Investasi Saham #N/A 0.00 0.00
275 Pratama Dana Maksimum Saham 834.75 0.00 2.47
276 PRATAMA DANA MANTAP SAHAM 621.54 0.00 2.61
277 Pratama Dana Optimum Saham 852.23 0.00 1.39
278 Pratama Dana Prestasi Saham #N/A 0.00 0.00
279 Pratama Dana Prima Saham #N/A 0.00 0.00
280 PRATAMA DANA PROGRESIF SAHAM #N/A 0.00 0.00
281 Pratama Dana Saham Unggulan 545.00 0.00 2.49
282 Pratama Dana Ultima Saham 753.50 0.00 2.39
283 Pratama Equity #N/A 0.00 0.00
284 Pratama Investa Mandiri Saham 664.28 0.00 2.48
285 Pratama Saham 4900.53 0.00 2.43
286 Pratama Syariah 715.30 0.00 2.68
287 Premier Ekuitas Makro Plus 1038.91 0.00 2.37
288 PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND 842.33 0.00 2.23
289 Principal Smart Equity Fund 947.14 0.00 2.17
290 Prospera Bijak 769.35 0.00 1.84
291 Prospera Dana Berkembang 436.71 0.00 1.28
292 PROSPERA SAHAM SMC 1301.18 0.00 2.08
293 Quant Investa Saham 925.36 0.00 0.00
294 RD Indosurya Equity Fund 1016.80 0.00 0.00
295 Recapital Equity 404.87 0.00 1.72
296 Reliance Dana Saham 942.71 0.00 1.18
297 Rencana Cerdas 14759.53 0.00 2.04
298 Rhb Alpha Sector Rotation 1506.68 0.00 2.61
299 RHB ALPHA STRATEGIC EQUITY FUND 1000.00 0.00 0.00
300 RHB EQUITY GROWTH FUND KELAS IB #N/A 0.00 0.00
301 RHB INDO ASIA EQUITY FUND 1091.19 0.00 2.36
302 RHB Prime Equity Fund #N/A 0.00 0.00
303 Saham Eastspring Investments Alpha Navigator 1299.04 0.00 1.77
304 SAHAM EMCO PESONA 159.84 0.00 -0.65
305 SAHAM KRESNA PRIMA #N/A 0.00 0.00
306 Saham MCM Syariah 598.91 0.00 0.00
307 Saham Panin Beta One 947.37 0.00 1.85
308 SAHAM PANIN DANA BERDEDIKASI 870.34 0.00 2.03
309 SAM BETA PLUS EQUITY FUND 935.68 0.00 1.94
310 SAM Dana Cerdas 1070.27 0.00 2.01
311 Sam Indonesian Equity Fund 1971.47 0.00 2.45
312 SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM #N/A 0.00 0.00
313 SAM Sharia Equity Fund 1015.17 0.00 2.61
314 Schroder 90 Plus Equity Fund 1879.76 0.00 2.04
315 SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA 904.53 0.00 2.08
316 Schroder Dana Istimewa 6341.27 0.00 2.74
317 Schroder Dana Prestasi 36499.32 0.00 2.05
318 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1508.88 0.00 0.00
319 Schroder Dana Prestasi Plus 29547.97 0.00 1.94
320 Schroder Dana Prestasi Prima 1162.07 0.00 2.07
321 Schroder Indo Equity Fund 2545.37 0.00 2.06
322 Semesta Dana Saham 934.73 0.00 1.50
323 Sentra Dana Ekuitas 1001.02 0.00 0.53
324 Sentra Ekuitas Berkembang 310.40 0.00 0.00
325 SENTRA EKUITAS GEMILANG 528.18 0.00 0.67
326 Sentra Prima Ekuitas #N/A 0.00 0.00
327 Sequis Equity Indonesia 936.62 0.00 1.69
328 Sequis Equity Maxima 927.49 0.00 2.06
329 SETIABUDI DANA EKUITAS ALPHA 871.72 0.00 2.36
330 Shinhan Mitra Maxima Ekuitas 1128.83 0.00 -1.62
331 SIMAS DANA EKUITAS 824.61 0.00 1.94
332 Simas Danamas Saham 1613.48 0.00 1.34
333 SIMAS INVESTA EQUITY #N/A 0.00 0.00
334 SIMAS SAHAM ANDALAN #N/A 0.00 0.00
335 Simas Saham Bertumbuh 1064.83 0.00 1.91
336 SIMAS SAHAM DINAMIS #N/A 0.00 0.00
337 SIMAS SAHAM GEMILANG 915.23 0.00 1.94
338 Simas Saham Maksima 928.10 0.00 1.78
339 SIMAS SAHAM PRESTASI 1035.62 0.00 -0.44
340 SIMAS SAHAM SYARIAH #N/A 0.00 0.00
341 Simas Saham Ultima 429.41 0.00 0.17
342 Simas Saham Unggulan 1305.21 0.00 1.67
343 Simas Syariah Unggulan 691.55 0.00 2.49
344 Star Equity 930.60 0.00 1.69
345 STAR EQUITY II 735.39 0.00 1.95
346 Sucorinvest Equity Fund 2201.99 0.00 1.96
347 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND 645.34 0.00 -0.34
348 Sucorinvest Maxi Fund 1545.43 0.00 1.09
349 Sucorinvest Saham Dinamis 893.07 0.00 1.93
350 SUCORINVEST Sharia Equity Fund 1646.48 0.00 1.79
351 Sucorinvest Syariah Saham Dinamis 1285.85 0.00 0.00
352 SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS 1051.78 0.00 1.98
353 Syailendra Dana Ekuitas Plus 835.79 0.00 2.52
354 Syailendra Dana Ekuitas Sejahtera 980.64 0.00 2.14
355 Syailendra Equity Alpha Fund 990.90 0.00 0.00
356 SYAILENDRA EQUITY BUMN PLUS 1081.71 0.00 2.00
357 SYAILENDRA EQUITY GARUDA FUND 861.19 0.00 2.31
358 Syailendra Equity Momentum Fund 1047.41 0.00 2.53
359 Syailendra Equity Opportunity Fund 3730.89 0.00 2.42
360 Syailendra Equity Platinum Fund 1131.90 0.00 2.08
361 Syailendra Market Leader Fund 1064.11 0.00 0.00
362 Syailendra MidCap Alpha Fund #N/A 0.00 0.00
363 SYAILENDRA PREMIUM EQUITY FUND #N/A 0.00 0.00
364 SYAILENDRA SHARIA EQUITY FUND 857.35 0.00 2.21
365 SYARIAH CAPITAL SHARIA EQUITY 940.15 0.00 0.09
366 Syariah CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) #N/A 0.00 0.00
367 Syariah Corfina Syariah Equity 306.46 0.00 3.19
368 Syariah Maybank Asiapac Equity Syariah USD #N/A 0.00 0.00
369 Syariah Pinnacle Indonesia Sharia Equity Fund 819.74 0.00 -0.02
370 SYARIAH PROSPERA SYARIAH SAHAM 345.57 0.00 2.81
371 Syariah Reliance Saham Syariah #N/A 0.00 0.00
372 SYARIAH SIMAS GLOBAL EQUITY SYARIAH USD FUND #N/A 0.00 0.00
373 Tram Consumption Plus 1688.47 0.00 1.84
374 TRAM ASA Equity #N/A 0.00 0.00
375 TRAM Equity Focus 1376.44 0.00 0.00
376 TRAM Infrastructure Plus 1128.12 0.00 2.49
377 Treasure Fund Super Maxxi 336.17 0.00 1.11
378 TREASURE SAHAM MANTAP 328.43 0.00 1.66
379 TRIM Kapital 8994.62 0.00 2.15
380 TRIM Kapital Plus 3221.16 0.00 2.09
381 TRIM Syariah Saham 1816.81 0.00 3.15
382 Trimegah Bhakti Bangsa 1281.21 0.00 2.46
383 TRIMEGAH SYARIAH SAHAM PRIMA #N/A 0.00 0.00
384 Valbury Balanced 1 #N/A 0.00 0.00
385 Valbury Equity I 780.16 0.00 0.32
386 Victoria Equity Maxima 900.27 0.00 0.06
387 VICTORIA PRIME EQUITY FUND 1135.30 0.00 -1.14
388 VICTORIA SAHAM SYARIAH #N/A 0.00 0.00
389 VMI DANA SAHAM 238.57 0.00 0.00
390 WANTEG EQUITREE FUND 1250.35 0.00 2.25
391 Yuanta Equity Alpha #N/A 0.00 0.00

Berita Terkait

Intip strategi reksadana saham yang unggul sepanjang November
Investasi | 03 Desember 2020
Rata-rata kinerja reksadana saham menurut data Infovesta Utama tumbuh 10,96% secara bulanan pada November.
Prospek aset berisiko menarik, Star Asset Management agresif kelola reksadana saham
Investasi | 03 Desember 2020
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin mendekati level 6.000 menjelang tutup tahun ini.
Kinerja industri reksadana selama November kinclong, disokong kenaikan IHSG
Investasi | 02 Desember 2020
Berdasarkan data Infovesta, sepanjang November rata-rata kinerja reksadana kompak menguat. 
IHSG ciamik, kinerja reksadana saham paling moncer di pekan lalu
Investasi | 01 Desember 2020
Pekan lalu, kinerja reksadana saham tumbuh 4,32%, paling tinggi diantara jenis reksadana lainnya
Fundamental kuat jadi harga mati dalam menyusun portofolio reksadana saham
Investasi | 28 November 2020
Valuasi dan potensi saham ke depan juga ikut menjadi perhatian dalam menyusun portofolio reksadana.
Close [X]