1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Insight Investments Management
PT. Insight Investments Management
INSIGHT TERPROTEKSI 40
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1005.05
Daily Return
-2.29%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 INSIGHT TERPROTEKSI 46 TERPROTEKSI 1039.61 -0.28
2 INSIGHT TERPROTEKSI 45 TERPROTEKSI 1019.15 0.03
3 INSIGHT TERPROTEKSI GOVERNMENT FUND 3 TERPROTEKSI 1057.27 0.21
4 Insight Terproteksi 44 TERPROTEKSI 867.23 0.43
5 INSIGHT TERPROTEKSI 33 TERPROTEKSI 1015.63 0.00
6 INSIGHT TERPROTEKSI 40 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 INSIGHT TERPROTEKSI 42 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 INSIGHT TERPROTEKSI 41 TERPROTEKSI 955.61 -0.30
9 INSIGHT TERPROTEKSI 43 TERPROTEKSI 1021.11 -0.01
10 INSIGHT TERPROTEKSI 24 TERPROTEKSI 963.88 0.03
Close [X]