1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Kharisma Asset Management
PT. Kharisma Asset Management
KAM Kapital Optimal
Kategori
SAHAM
NAB
1843.40
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 KAM Kapital Syariah SAHAM 1091.60 -0.63
2 Kharisma Kapital Prima SAHAM 695.27 0.00
3 KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH SAHAM 1055.25 -0.94
4 KHARISMA EKUITAS BERSAMA SAHAM 971.64 -0.82
5 KAM Kapital Optimal SAHAM 1735.69 -0.81
6 KHARISMA DANA BERIMBANG CAMPURAN 1000.00 0.13
7 Kharisma Proteksi Dana Prima TERPROTEKSI 1054.69 0.00
Close [X]