1. Home
  2. Reksadana
  3. PENDAPATAN TETAP
  4. PT. Jisawi Finas
PT. Jisawi Finas
Jisawi Obligasi Plus
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1342.75
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Jisawi Kombinasi CAMPURAN 935.26 0.00
2 Jisawi Obligasi Plus PENDAPATAN TETAP 1342.75 0.00
Close [X]