1. Home
  2. Reksadana
  3. CAMPURAN
  4. PT. Bahana TCW Investment Management
PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA BERIMBANG ASABRI SEJAHTERA
Kategori
CAMPURAN
NAB
3655.18
Daily Return
-0.34%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BAHANA PROTECTED FUND 170 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 194 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 BAHANA BERIMBANG ASABRI SEJAHTERA CAMPURAN 3668.32 -0.23
4 BAHANA AKSELERASI MULTI FLEXI SAHAM SAHAM 981.22 -1.88
5 INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27 ETF 500.14 0.00
6 BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 187 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 193 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 172 TERPROTEKSI 1015.99 0.00
9 Bahana Misbah Syariah TERPROTEKSI 1005.80 0.02
10 BAHANA EXPLORER EQUITY FUND SAHAM 908.01 -0.07
Close [X]