1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Proteksi Ultima 27
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1054.09
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 11 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 Batavia Obligasi Negara PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
3 Batavia Campuran Maxima CAMPURAN 1000.00 0.00
4 Batavia Proteksi Maxima 1 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
5 Batavia Proteksi Maxima 6 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 Batavia Proteksi Maxima 9 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
7 Batavia Proteksi Maxima 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH 2 PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
9 Batavia Saham ESG Impact SAHAM 1000.00 0.00
10 Batavia Proteksi Maxima 11 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
Close [X]