1. Home
  2. Reksadana
  3. PASAR UANG
  4. PT. Samuel Aset Manajemen
PT. Samuel Aset Manajemen
SAM DANA LIKUID SYARIAH
Kategori
PASAR UANG
NAB
1065.48
Daily Return
0.04%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 SAM BETA PLUS EQUITY FUND SAHAM 1019.70 -0.57
2 SAM DANA OBLIGASI STRATEGIS PENDAPATAN TETAP 1018.15 0.06
3 SAM Dana Obligasi Terproteksi 9 TERPROTEKSI 1075.38 0.14
4 SAM DANA MISBAH SYARIAH TERPROTEKSI 1002.65 0.00
5 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 8 TERPROTEKSI 1007.95 0.00
6 SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN CAMPURAN 896.12 0.41
7 SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 7 TERPROTEKSI 1003.22 0.00
8 SAM Kombinasi Bertumbuh CAMPURAN 1121.67 0.34
9 SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 TERPROTEKSI 1000.66 0.00
10 SAM ABADI TERPROTEKSI 2 TERPROTEKSI 980.00 0.03
Close [X]