1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Kresna Asset Management
PT. Kresna Asset Management
SAHAM KRESNA PRIMA
Kategori
SAHAM
NAB
953.91
Daily Return
0.23%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 MS BOND KRESNA PENDAPATAN TETAP 1092.53 0.11
2 MR BOND KRESNA PENDAPATAN TETAP 1076.39 0.08
3 MRS FLEX KRESNA CAMPURAN 2187.11 -0.20
4 KRESNA PROTEKSI SINAR GEMILANG SERI 3 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
5 KRESNA PROTEKSI GILANG SERI 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
6 KRESNA PROTEKSI SINAR GEMILANG SERI 2 TERPROTEKSI 1010.01 0.00
7 Kresna Proteksi Cemerlang Seri 3 TERPROTEKSI 1011.03 0.08
8 Kresna Proteksi Cemerlang Seri 2 TERPROTEKSI 1000.04 0.00
9 Kresna Proteksi Cemerlang Seri 1 TERPROTEKSI 1005.31 0.02
10 KRESNA PROTEKSI GILANG SERI 1 TERPROTEKSI 1000.66 0.02
Close [X]