1. Home
  2. Reksadana
  3. PENDAPATAN TETAP
  4. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
SYARIAH BATAVIA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1372.30
Daily Return
0.02%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Batavia Proteksi Maxima 12 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 Batavia Proteksi Maxima 16 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
3 Batavia Dana Obligasi Unggulan PENDAPATAN TETAP 1214.62 -0.12
4 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 11 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
5 Batavia Obligasi Negara PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
6 Batavia Campuran Maxima CAMPURAN 1000.00 0.00
7 Batavia Proteksi Maxima 1 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
8 Batavia Proteksi Maxima 6 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
9 Batavia Proteksi Maxima 9 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
10 Batavia Proteksi Maxima 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
Close [X]