1. Home
  2. Reksadana
  3. TERPROTEKSI
  4. PT. Lautandhana Investment Management
PT. Lautandhana Investment Management
Lautandhana Proteksi Dinamis VII
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1044.30
Daily Return
0.00%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 Lautandhana Pasar Uang PASAR UANG 1000.02 0.00
2 Lautandhana Proteksi Dinamis VIII TERPROTEKSI 1001.91 0.02
3 Lautandhana Proteksi Dinamis IV TERPROTEKSI 1592.39 0.00
4 Lautandhana Saham Likuid SAHAM 1196.90 0.00
5 Lautandhana Proteksi Dinamis TERPROTEKSI 1038.87 0.00
6 LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA TERPROTEKSI 1080.38 0.00
7 Lautandhana Proteksi VI TERPROTEKSI 1027.75 0.00
8 Lautandhana Equity Progresif SAHAM 1127.67 -1.11
9 Lautandhana Proteksi X TERPROTEKSI 969.48 0.00
10 Lautandhana Saham Prima SAHAM 1185.92 -1.15
Close [X]